Mide ağrısı deyip geçmeyin!

Mide ağrısı deyip geçmeyin!
 - Bu yüzden gastroözefageal reflü hastalığı (GÖRH) mide içindeki asidin tekrarlayan şekilde mideden yemek borusuna (özefagusa) kaçmasıdır.