Talasemi bulaşıcı değildir

Talasemi bulaşıcı değildir
 - yöntemi ile sağlıklı embriyolar, anne rahmine konulmadan önce seçilir. Böylece bebek, anne rahmine yerleşmeden bu hastalıktan korunmuş olur.

Popular Posts